Friday Apr 22, 2022

Korytnačia koža so sloními nohami #88

Imobilná pacientka doštípaná mravcami. Najvážnejšie problémy sú s pacientami s nadváhou. Keď sa ošetrovateľka bojí prísť k pacientovi... Čím viac detí, tým lepšie... ale dobre vychovaných, aby sa postarali o svojho rodiča. Výučba podávania lieku v "satelitnom meste". Ako občerstvenie káva, koláčiky a dokonca aj joint. Union, zdravotná poisťovňa vám prináša podcast Zdravé reči  https://www.union.sk/kategoria/podcast/podcast-zdrave-reci/  NEXT? Musím to urobiť, lebo ďalšie dievča je možno teraz v tej hnusnej izbe... (SIMA)  https://open.spotify.com/episode/32rorCZ2Uhdzya5wDdsmGK?si=YnqlGf8GRWe0830632TD_g  Produkcia @doktormafilipa by @zapoofficial  

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320