Friday Sep 16, 2022

Syndróm miznúcich pľúc #109

Silní fajčiari "duchtia" aj cez kanylu v krku. Hasiči v nemocnici kvôli fajčeniu pod paplónom. Keď nádor zje pľúca. Fajčiar musí mať u mňa aspoň raz za rok röntgen. Pacientka, keď má fajčiarsky absťák, dá si krémeš. NEXT? LENIN NEZOMREL NA SYFILIS  https://open.spotify.com/episode/7jUqwaUIKKqnMQjUdBzVei?si=ABuVmZCqR6Cs6cKj7on_SA  Produkcia by ZAPO  https://www.zabavavpodcastoch.sk/  Daj nám follow na IG a TikToku @zapoofficial

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013